Xenforo site - (newlibar.com) je ugaseno do daljnjega - arkade tamo ne funkcioniraju i nema smisla za dva sitea.